1. Bokning

Du måste vara minst 18 år för att få boka hos Fix Travel.
Se till att Ni är noggranna med att uppge korrekt namn.
Namnen på samtliga resenärer skall i bokningsprocessen anges så som de
stavas i passen. Flygbiljetter är personliga och det går inte att byta namn.
Flygbolagen tillåter inte att bokstav/bokstäver ändras i varken förnamn eller efternamn.
Om felaktigt namn uppgivits betraktas bokningen som en avbokning och vid eventuell nybokning av korrekt
namn kan inte platser och priser garanteras.
Se till att ange korrekt e-mailadress.
All kommunikation från Fix Travel till er sker via uppgiven e-mailadress.
Meddela Fix Travel från din uppgivna e-mailadress till oss på info@fixtravel.se omgående vid ändring av e-mailadress.
Det är viktigt att du kontrollerar så att vår epost till dig inte fastnar i ditt spam-filter, då all kommunikation från oss sker via e-post.

2. Biljettleverans

Reservationsnummer/flygbiljetter/voucher mailas/skickas till er till den e-mailadress som uppgivits av er i bokningsprocessen.
Ni som resenärer ansvarar för att korrekt e-mailadress/postadress har uppgivits.
Fix Travel ansvarar inte för förkomna resedokument. Har inte resedokumenten kommit till dig inom 3 vardagar är det viktigt att kontakta Fix Travel utan dröjsmål.
Fix Travel kontaktar då flygbolaget och undersöker om det kan ställas ut en ny flygbiljett.
Detta görs då vanligtvis på flygplatsen direkt hos flygbolaget och det tillkommer oftast en avgift som du som resenär måste betala.

3. Betalning

Bokningen är bindande då betalning till Fix Travel har erlagts eller då faktura har ställts ut.

4. Avbokning och ombokning

Har betalning erlagts eller reservationsnummer/flygbiljetter/voucher är utskrivna skall resenären kontakta Fix Travel så snart som möjligt vid avbokning.
Avbokning innan avresa tas emot via e-mail (info@fixtravel.se).
Då Fix Travels kontor är stängt skall resenären kontakta flygbolaget på avreseflygplatsen.
Har avbeställningsskydd tecknats och betalts så gäller för avbokning reglerna för avbeställningsskydd enligt nedan.
Har avbeställningsskydd inte tecknats kan ingen återbetalning ske om inte annat överenskommits.
Möjligheter till ombokning sker enligt flygbolagens regler och dessa regler kring ombokning är vanligtvis mycket stränga dvs oftast kan ingen ombokning ske.

5. Avbeställningsskydd

Fix Travel rekommenderar er som resenärer att teckna Fix Travels avbeställningsskydd.
Avbeställningsskyddet kan utnyttjas då du som resenär tvingas inställa resa pga. av att du eller dig närstående person drabbas av allvarlig akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall i nära anslutning till då resan ska påbörjas.
Med närstående person avses make, maka, sambo, syskon, släktingar i rakt upp- eller nedstigande led.
Orsaken till inställandet av resan får inte ha varit känd vid första bokningstillfället.
Avbeställningsskyddet täcker inte psykiska åkommor, depression eller akut försämring av existerande sjukdom/kroniskt besvär under avbeställningsskyddets giltighetstid.
Avbeställningsskyddet omfattas inte av sjukdom, olycksfall eller annan följdverkan orsakad av graviditet eller barnafödsel.
Avbeställningsskyddet upphör att gälla då resan har påbörjats.
Avbeställningsskyddet är giltigt endast om det har tecknats i samband med första bokningstillfället och betalning har erlagts.
Avbeställningsskydd kan inte tecknas separat efter det att slutbetalning har skett.
Avbeställning skall ske före avresa till Fix Travel via e-mail (info@fixtravel.se) eller per telefon (0771-600700).
Är Fix Travels kontor stängt skall avbeställning även ske direkt till transportören (t ex flygbolag).
Fix Travels läkarintyg, pappersbiljetter och andra resedokument skall snarast och senast vara Fix Travel tillhanda 10 dagar efter dagen för avbokning (Fix Travel, Brädgårdsvägen 28, 236 32 HÖLLVIKEN).
Läkarintyget skall beskriva att sjukdomen är akut, vilken sjukdom det är frågan om och att resan inte kan genomföras.
Läkarintyget skall vara stämplat och underskrivet av läkare verksam i Sverige.
Vid gruppresa lämnas inte ersättning till medförsäkrad.
Med gruppresa avses mer än 6 personer eller fler än två familjer som bokat resan tillsammans.
Premien för avbeställningsskyddet samt tillvalsprodukter återbetalas inte.
Vid återbetalningen uttages en självrisk om 10 % dock lägst 200 kronor per person.
Avbeställningsskyddet täcker inte kostnader där ersättning kan fås av försäkringsbolag eller liknande.
Högsta ersättningsbelopp är 15000 kronor per person och resa.
Dock högst 50 000 kronor per familj.
Premien för avbeställningsskyddet återbetalas inte under några omständigheter.
Blankett för läkarintyg hittar ni här: http://www.fixtravel.se/download/rv.pdf

6. Konkursskydd

Fix Travel rekommenderar er som resenärer att teckna Fix Travels konkursskydd.
Konkursskyddet kan utnyttjas då du som resenär tvingas inställa resa pga av flygbolagskonkurs.
Med Fix Travels konkursskydd får du vid flygbolagskonkurs pengarna tillbaka eller ny likvärdig returresa om du redan påbörjat din resa enligt villkoren nedan.
Konkursskyddet är giltigt endast om det har tecknats i samband med första bokningstillfället.
Konkursskydd kan inte tecknas till senare.
Premien för konkursskyddet återbetalas inte.
Vid återbetalningen uttages en självrisk om 10 % dock lägst 500 kronor per person.
Betalning tillbaka sker alltid till samma bank-, betal- och kreditkort från vilket Fix Travel tidigare av er har fått betalt. Konkursskyddet täcker inte kostnader där ersättning kan fås av försäkringsbolag eller liknande.
Högsta ersättningsbelopp är 15000 kronor per person och resa.
Dock högst 50 000 kronor per familj.
Skyddet gäller inte för flygbolag som när biljetten bokades och betalades är under företagsrekonstruktion, registrerade under ”Chapter 11” eller i övrigt är insolvent eller försatt i konkurs.

7. Färdhandlingar

Det är resenärens skyldighet att kontrollera samtliga färdhandlingar så snart som ni har erhållit dessa.
Kontrollera omgående namn, antal personer, avresetidpunkter, destination, pris etc.
Kontakta Fix Travel utan dröjsmål då ni har upptäckt felaktigheter.
Av försäljningspersonal givna muntliga löften som är av vikt för resan skall vara skriftligen bekräftade för att kunna åberopas.

8. Pass och visum

Det är resenärens ansvar att ha ett giltigt pass och i förekommande fall att ha giltiga visum till samtliga de länder som skall besökas under resan liksom även transitvisum/visum vid mellanlandningar.
Om du är osäker på vilka visumregler som gäller kontakta respektive lands ambassad/konsulat.

9. Vaccinering

Kontrollera med läkare eller vaccinationscentral i god tid före avresan om vaccinering krävs för resans genomförande.

10. Bagage

Olika regler gäller för olika flygbolag. Kontrollera vilka bagageregler som gäller för just din resa.

11. Försäkringar

Det är resenärens ansvar att se till att han/hon har försäkringar vid resan.
Reseförsäkringar kan bokas hos Fix Travel.
Vi samarbetar med försäkringsbolag och rekommenderar deras försäkringsskydd.

12. Spädbarn och barn

Var vid bokning noggranna med att uppge korrekt ålder på spädbarn och barn.
Vanligtvis gäller för spädbarn en ålder lägre än 2 år.
Spädbarnet får då inget eget säte utan sitter i vuxens knä.
Reglerna för när ett barn klassificeras som barn och inte vuxen kan skilja sig en hel del åt mellan olika flygbolag. Varje flygbolags regler måste kontrolleras och var därför mycket noggranna med att ange korrekt ålder på barn.

13. Flygplatsskatter

I priset som betalas avseende flygresor ingår flygplatsskatter.
I vissa länder (fåtal) kan det tillkomma lokala avreseskatter som betalas av dig som resenär lokalt till det landets luftfartsmyndighet.

14. Flyg

Fix Travel säljer tur- och returresor om inte enkla biljetter har bokats.
Det går inte att låta bli att resa på utresan och tro att returresan kan genomföras.
Flygbolagen bokar av returresan om inte utresan har genomförts.
Om du inte använder utresan (s k “Noshow”) blir hemresan automatiskt avbokad.
Ingen återbetalning eller ombokning är då möjlig.

15. Hotell

Fix Travel kommer att förse er med voucher/reservationsnummer som skall medtagas till hotellet.

16. Fotbollsbiljetter

Vid avbokning av betalda fotbollsbiljetter kan ingen återbetalning ske.
Detta gäller även då matchtid flyttas så att det inte är möjligt för
resenären att se fotbollsmatchen inom tidsramen för beställd resa.
Matchdag/matchtid kan ändras på kort varsel. Det åligger kunden att
kontrollera evenemangens speldagar och tider innan avresa.
Vi och våra leverantörer förbehåller oss rätten att uppgradera matchbiljetter
vid varje tidpunkt. Mer information om platserna än det som står vid köpet kan vi inte se på förhand, detta p.g.a att biljetter trycks eller distribueras tätt inpå matchen.
Biljetter/platser på arenan är ospecificerade om inget annat anges vid bokningstillfälle.
Observera att biljetter på långsidan sträcker sig från hörnflagga till hörnflagga.
För bokning av centralt placerade sittplatser måste detta önskemål anges vid bokningstillfället.
För placering se arena skiss under samtliga lags prislistor.
Vi reserverar oss för tryck- och stavfel samt ändringar som tillkommer efter att material gått i tryck eller publicerats på vår hemsida.

17. Kryssningar

Då olika kryssningsbolag har olika regler vad som ingår i en kryssning, t ex vad som får tas med ombord, mattider etc. är det av vikt att ni som resenär tar del av respektive kryssningsbolags regler i god tid före avresa.

18. Bil

Fix Travel har valt att samarbeta med utvalda biluthyrningsföretag.
Dessa biluthyrningsföretag ansvarar för bilen.
I vissa länder fordras ett internationellt körkort.
Kontrollera vilka regler som gäller i det land där ni ska hyra bilen.

19. Reklamation

Är du inte nöjd med något under din resa ska du som resenär påtala detta direkt under resan så att det finns en chans att lösa detta direkt.
Har du inte fått hjälp under resan och du fortfarande inte är nöjd ska reklamationer skriftligen skickas till oss omgående på Fix Travel (Fix Travel, Brädgårdsvägen 28, 236 32 HÖLLVIKEN) eller via info@fixtravel.se.

20. Tekniska fel

Fix Travel reserverar sig för tekniska fel samt felaktiga priser.
Har något blivit fel kontaktar Fix Travel dig snarast möjligt för att i möjligaste mån hitta en lösning.

21. Övrig information

Du ansvarar själv för att kontrollera dina flygtider regelbundet för både ut och hemresa.
Du kan alltid kontrollera din bokning via den länk som är bifogad på din e-ticket.
Det går givetvis också att kontrollera flygtiderna direkt med flygbolaget.
Fix Travel ansvarar inte för att informera dig om gällande tidtabellsändringar eller inställda flyg.
På:
http://www.checkmytrip.com
https://mytripandmore.com
http://www.virtuallythere.com
hittar ni er tidtabell (ni kan endast använda er av A-Z samt 0-9).
Check-in tider varierar med flygbolag ochflygplats.
Vi rekommenderar att ni alltid finns på plats i god tid före er avresa.
Fix Travel kan inte ta ansvar för kostnader eller andra negativa effekter som hänför sig till ändrade avgångstider, ändrade ankomsttider, ändrade biljetteringsvillkor, överbokningar, inställda flyg, förseningar eller andra händelser som ligger utanför Fix Travels kontroll.
Dessa orsaker kan Fix Travel inte påverka och kan därmed inte heller ta något ansvar.
Fix Travel kan inte hållas som ansvarig om det på eller i närheten av resmålet inträffar miljökatastrof, krigshandling, strejk eller annan ingripande händelse som gör att den planerade resan inte går att genomföra.
Fix Travel förmedlar endast flygbiljetter och kan inte ställas till ansvar för eventuella tidtabellsändringar och inställda flyg.
Ni hittar information om måltider ombord på er e-ticket.
Märk väl att vissa flygbolag anger tex “Frukost”, “Lunch” eller “Dinner” även om mat endast finns till försäljning ombord på flygplanet.
Fix Travel ansvarar inte för bagagekostnader och checkinavgifter som inte ingår i biljettpriset.
Notera att vissa flygbolag tar ut en avgift för bagage och checkin.
Detta betalas vid incheckningen direkt till flygbolaget.
Vi kan inte hantera rutiner kring ensamåkande barn utan rekommenderar dig att kontakta flygbolaget direkt för hela bokningen.