............................

Vårt erbjudande

Business trip

Affärsresor
Vi förstår att varje organisation är olika!
 • »Totallösningar – Dörr till dörr lösning
 • » Resekostnader över tiden
 • » Vi finns till för er
 • » Vi är flexibla
 • » Vi försäkrar dig om en trygg affärsresa

Group & Conference Travel

Grupp & Konferensresor
Fix Travel erbjuder konferensresor till all världens platser inom Sverige, Europa samt övriga världen.
 • » råd och idéer
 • » en särskild kontakt eller ett team (större evenemang)
 • » online-verktyg
 • » rapportering
 • » kostnadsanalys/budget
 • » skräddarsydda resvägar